פעילות היחידה להכוון קריירה ו-IAESTE

פעילות היחידה שנת תשעח