היחידה להכוון קריירה ו – IAESTE - הכוון וייעוץ לראיונות עבודה

קריירה

ייעוץ פרטני בכתיבת קורות חיים ושדרוגם, הכנה לראיונות עבודה. הייעוץ ניתן על ידי יועצות קריירה לכל סטודנט/ית מסמסטר 4 ומעלה במסלול תלת שנתי ומסמסטר 6 ומעלה במסלול ארבע שנתי.

חוברת הדרכה לכתיבת קורות חיים והכנה לראיון עבודה, פתח/י קישור

נא לשלוח קורות חיים ליועצות ובמקביל לתאם ראיון אישי בטל': 077-8872536, 077-8874240, 04-8225915

ברוריה זומר-פדידה
Career@technion.ac.il
מור רייפר
Career2@technion.ac.il
מור אריאב
Career4@technion.ac.il
כל הפקולטותהפקולטה להנדסת חשמלהפקולטה להנדסת תעשייה וניהולהפקולטה להנדסת מכונות
הפקולטה למדעי המחשבהפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזוןהפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל
הפקולטה למתמטיקההפקולטה להנדסה ביו רפואיתהפקולטה להנדסת אזרחית וסביבתית
הפקולטה לפיסיקההפקולטה לכימיההפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים
הפקולטה להנדסה כימיתהפקולטה לביולוגיה
הפקולטה להנדסת חומריםננו-מדעים וננו-טכנולוגיה
הנדסת גז טבעי ונפט
הפקולטה לרפואה