היחידה להכוון קריירה ו-IAESTE - פרויקט קידום סטודנטים/ות בני מיעוטים

במהלך כל סמסטר נערך קורס קריירה לקידום שוויון ותעסוקת סטודנטים בני מיעוטים, במטרה לשלבם במקומות עבודה.

היחידה עובדת בשיתוף פעולה עם מיזם קולקטיב אימפקט. באתר המיזם ניתן לצפות במשרות הפתוחות מטעם חברות השותפות למיזם: https://www.ci-ae.org.il/jobs

היחידה משתפת פעולה עם "אלפנאר" – לקידום תעסוקת ערבים בישראל. תכנית אימתיאז הינה תכנית לאומית מטעם משרד העבודה והרווחה, הפועלת להשמת אקדמאים מהחברה הערבית.
קישור ליצירת קשר- http://www.alfanar.org.il/site/contactUsGeneral