היחידה להכוון קריירה ו-IAESTE - פרויקט קידום בני מיעוטים

במהלך כל סמסטר נערכת סדנת קריירה לקידום שוויון ותעסוקת בני מיעוטים, במטרה לשלבם במקומות עבודה.

היחידה עובדת בשיתוף פעולה עם מיזם קולקטיב אימפקט. באתר המיזם ניתן לצפות במשרות הפתוחות מטעם חברות השותפות למיזם: https://www.ci-ae.org.il/jobs