היחידה להכוון קריירה ו- IAESTE - הרצאות/סדנאות

היחידה מביאה במהלך השנה הרצאות מומחים ואנשי מפתח מהתעשייה ומההייטק, במטרה להכין אתכם לעולם העבודה.

הרצאות/סדנאות לשנת לימודים תשע"ח:

שם הרצאה/סדנאתאריךלפרטים נוספים
03.01.18פרטים נוספים יפורסמו בהמשך
09.05.18פרטים נוספים יפורסמו בהמשך