היחידה להכוון קריירה - ירידי תעסוקה טכנולוגיים

תמונה מיריד תעסוקה חורף 2018
יריד התעסוקה הטכנולוגי מהווה מפגש ישיר בין סטודנטים ובוגרים לבין חברות המייצגות את ענפי התעשייה והפיתוח במשק הישראלי, המעוניינות לקלוט לשורותיהן מהנדסים ומדענים.

מידי שנה היחידה עורכת שני ירידים:

יריד תעסוקה טכנולוגי סמסטר חורף 2019
18.12.19
 קישור לצפייה בחוברת היריד (PDF)