היחידה להכוון קריירה ו- IAESTE - ירידי תעסוקה טכנולוגיים


יריד התעסוקה הטכנולוגי מהווה מפגש ישיר בין סטודנטים ובוגרים לבין חברות המייצגות את ענפי התעשייה והפיתוח במשק הישראלי, המעוניינות לקלוט לשורותיהן מהנדסים ומדענים.

מידי שנה היחידה עורכת שני ירידים:

יריד תעסוקה טכנולוגי סמסטר אביב 2018         20.06.18        למידע נוסף לחץ/י כאן         לחוברת היריד לחץ/י כאן

יריד תעסוקה טכנולוגי סמסטר חורף 2018         26.12.18        מידע נוסף יינתן בהמשך

יריד תעסוקה טכנולוגי סמסטר אביב 2019         15.05.19        מידע נוסף יינתן בהמשך