היחידה להכוון קריירה ו- IAESTE - ירידי תעסוקה טכנולוגיים


יריד התעסוקה הטכנולוגי מהווה מפגש ישיר בין סטודנטים ובוגרים לבין חברות המייצגות את ענפי התעשייה והפיתוח במשק הישראלי, המעוניינות לקלוט לשורותיהם מהנדסים ומדענים.

מידי שנה היחידה עורכת שני ירידים:

יריד תעסוקה טכנולוגי סמסטר חורף 2017/8          27.12.17        למידע נוסף לחץ/י כאן

יריד תעסוקה טכנולוגי סמסטר אביב 2018             25.04.18        למידע נוסף לחץ/י כאן