היחידה להכוון קריירה - ירידי תעסוקה טכנולוגיים

תמונה מיריד תעסוקה חורף 2018
יריד התעסוקה הטכנולוגי מהווה מפגש ישיר בין סטודנטים ובוגרים לבין חברות המייצגות את ענפי התעשייה והפיתוח במשק הישראלי, המעוניינות לקלוט לשורותיהן מהנדסים ומדענים.

מידי שנה היחידה עורכת שני ירידים:

29.12.2021

הזמנה ליריד תעסוקה חורף תשפ''ב

בקרוב! פרטים נוספים על החברות המשתתפות

 

11.5.2022