היחידה להכוון קריירה – ימי זרקור

לחיצת יד
היחידה מקיימת ימי זרקור שבועיים במהלך כל השנה, במסגרתם מקיימות החברות בטכניון הרצאות וראיונות קבלה לעבודה.
ביום זה הזרקור מופנה, לחברה המגייסת לשורותיה את מיטב הסטודנטים והבוגרים.

ימי זרקור לשנת לימודים תשע"ט:

פירוט ימי הזרקור בשנת הלימודים תשע"ט
שם החברהתאריךפרטים נוספים
Accenture Israel03.04.19מידע נוסף יינתן בהמשך