היחידה להכוון קריירה – ימי זרקור

לחיצת יד
היחידה מקיימת ימי זרקור שבועיים, במסגרתם מקיימות החברות בטכניון הרצאות וראיונות קבלה לעבודה.
ביום זה הזרקור מופנה לחברה המגייסת לשורותיה את מיטב הסטודנטים והבוגרים.

ימי זרקור וירטואליים לשנת לימודים תש"ף:

פירוט ימי הזרקור בשנת הלימודים תש"פ
שם החברהתאריךפרטים נוספים
Collplant27.5.2020שעה 12:30
לינק להרשמה ומידע נוסף
אוסם3.6.2020שעה 12:30
Cisco10.6.2020שעה 12:30
יוניליוור10.6.2020שעה 13:30
Samsung24.6.2020שעה 12:30